top of page

​2019 第十二屆臺灣國際音樂節

​得獎名單

室內管樂合奏大賽

小學A組  金牌獎  香港東華三院馬錦燦紀念小學

                                    香港東華三院姚達之紀念小學

小學B組  金牌獎  珠海小藍鯨管樂團

​                   傑出金牌獎  新北市忠義國小

​  室內管樂重奏大賽

小學A組  金牌獎  珠海小藍鯨長笛六重奏

中學B組  金牌獎  珠海小藍鯨單簧管五重奏

                                    香港柏斯銅管五重奏

                                    珠海小藍鯨單簧管三重奏

                                    珠海小藍鯨薩克斯風四重奏

交流音樂會

最佳演奏獎  北京花童薩克斯樂隊

​                         長沙新世博同心管樂團

bottom of page